PortfolioVakblad voor ruimte in Stad en Landschap

voor allen die vanuit beleid, planning, ontwerp,

uitvoering, beheer, onderwijs, onderzoek en

voorlichting bij de ruimtelijke ordening betrokken

zijn.


Verschijnt elf keer per jaar (juli/augustus

gecombineerd) zie ook: www.vakbladgroen.nl

Bekijk een voorbeeld van het blad Groen.'Filatelie' (waarin opgenomen De Philatelist en

De Posthoorn) wordt uitgegeven door de Stichting

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie in

Den Haag.


De officiele mededelingen van de Koninklijke

Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen

KNBF en de pagina's van De Posthoorn vallen buiten

verantwoordelijkheid van de redactie.

Pagina 1 van 4
Volgende